ΛΥΚΑΙΑ
Κατεβάστε το προγραμμα σε μορφή .pdf
Δελτίο συμμετοχής αθλητών
Όροι συμμετοχής
Αθλοθέτες
Διαγωνισμός ζωγραφικής
Διαγωνισμός φωτογραφίας
Αρχαιολογικός χώρος Λυκαίου όρους
ΝΑΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΤΕΜΕΝΟΣ ΛΥΚΑΙΟΥ ΔΙΑ

Στην κορυφή του  Λυκαίου Όρους σήμερα έχουν παραμείνει μόνο βάσεις αγαλμάτων , γιατί τα κυρίως αγάλματα μεταφέρθηκαν στην Μέγαλόπολη το 2ο  μ.Χ. αιώνα. Κάτω από τις δύο κορυφές του Λυκαίου Όρους «Αι-Λιάς» και «Διαφόρτι» (Δίαν φέρει) που δίνουν ανάγλυφο τον κύριο όγκο του βουνού, βρίσκεται το οροπέδιο «Κάτω Κάμπος» ή «Ελληνικό», όπου υπάρχουν τα ερείπια των ιερών του Δία και του Πάνα, ξενώνος που κτίστηκε στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα, μεγάλης στοάς και κρήνες, δεξαμενές και πολλά άλλα κτίσματα και κατασκευές καθώς και το ξακουστό Στάδιο, στο οποίο υπάρχουν ακόμα οι πέτρες της αφετηρίας, και ο μοναδικός Ιππόδρομός του οποίου μερικά λίθινα εδώλια βρίσκονται ακόμα διασκορπισμένα στο χώρο. Στο Στάδιο αυτό και στο Ιπποδρόμιο , εγίνοντο κάθε τέσσερα χρόνια αθλητικοί , πνευματικοί και μουσικοί αγώνες , τα Λύκαια.

Η θέση του Λυκαίου Όρους και του αρχαιολογικού του χώρου, η ιερότητα της λατρείας του Δία και του Πάνα και των άλλων θεών της περιοχής, η παλαιότητα της εκδήλωσης των Λυκαίων αγώνων, σε συνδυασμό με την ασύγκριτη φυσική του, έδωσε στο βουνό την ονομασία  Αρκαδικός  Όλυμπός.
Νοτιοδυτικά πάνω από τον Ιππόδρομο και πέρα απ' τον ξενώνα υπήρχε το ιερό το υΠάνα μέσα σε άλσος. Το φώς του ήλιου φώτισε τα Λύκαια πολύ πριν από τα Παναθήναια και τα Ολύμπια και έτσι δημιουργήθηκε το περίφημο «Κοινόν των Αρκάδων» και αναπτύχθηκε το πασίγνωστο «Αρκαδικό Ιδεώδες».


Πολλοί θαύμασαν και αγάπησαν τον τόπο και την ιστορία του όπως ο ποιητής Σίλλερ, μεγάλος θαυμαστής των Αρκαδικών βουνών που είπε και το περιλάλητο  «ET EGO IN ARKADIA» δηλαδή «Κι' εγώ γεννήθηκα στην Αρκαδία».