Τα αρχαία Λύκαια ήταν αθλητικοί και μουσικοί αγώνες του Αρκαδικού λαού αφιερωμένοι στο Λύκαιο Δία και τον Πάνα και καθιερώθηκαν από τον μυθικό Λυκάονα που βασίλεψε μετά τον Πελασγό. Θεωρούνται από τις παλαιότερες (προ) Ελληνικές γιορτές. Μνημονεύονται στο «Πάριο Χρονικό» ενώ ο Πίνδαρος τα χαρακτηρίζει σαν τη σημαντικότερη και παλαιότερη γιορτή των Ελλήνων μετά τα Ελευσίνια.

Οι μετέπειτα συγγραφείς και διάφορες επιγραφές αναφέρονται στα Λύκαια ή παραθέτουν καταλόγους Λυκαιονικών στα διάφορα αγωνίσματα. Επίσης προς τα Λύκαια σχετίζονται Αρκαδικά νομίσματα του 6ου π.Χ. αιώνα. Τα αρχαία Λύκαια μέχρι τον 2ο μ.Χ. αιώνα ετελούντο στο Λύκαιο όρος στα εκεί ιερά των θεών Δία και Πάνα και ήταν μέρος θρησκευτική γιορτής που ένωνε το νικητή με το θείο.

Μετά μεταφέρθηκαν στη Μεγαλόπολη. Πιθανή εποχή τέλεσης των αγώνων ήταν ο Ιούλιος ή οι αρχές του Αυγούστου και η περιοδικότητα τους κάθε τέσσερα χρόνια. Τα αρχαία Λύκαια ήταν η πρώτη κοινή γιορτή των ανθρώπων, η πρώτη μαζική ανθρώπινη εκδήλωση και γεννήθηκαν στο μεταίχμιο της απογείωσης του ανθρώπου από τα ζωώδη προς τα πνευματικά ενδιαφέροντα, γι' αυτό εμπλέκονται μυθολογικά και στις δύο αυτές περιόδους. Στην αρχή γινόταν θυσία στο βωμό του Λύκαιου Δία στην κορυφή του

Λύκαιου όρους και μετά πραγματοποιούταν πλήθος από αθλητικά και ιππευτικά αγωνίσματα, ανδρών και παίδων, και επιπλέον μουσικοί αγώνες, προσδιορίζονταν δε από το όνομα του αρχιερέα του Δία ή του Πάνα επί της ιερατείας του οποίου γινόταν η τέλεση τους.

Από τα κυριότερα αγωνίσματα αναφέρονται, ο δίαυλος, το στάδιο, ο δόλιχος, το πένταθλο, το παγκράτιο, η πάλη, η πυγμή, αρματοδρομίες, η συνωρίς, το τέθριππον πωλικόν, το τέθριπον τέλειον και άλλα, γίνονταν δε οργανωμένα, με κανόνες συμμετοχής και άθλησης και απέβλεπαν στην ψυχική, σωματική και πνευματική υγεία των νέων καθώς και στην ηθική τελείωση του ανθρώπου.

Στα Λύκαια οι αρχαίοι Αρκάδες αθλητές αγωνίζονταν μόνο με το εθνικό τους όνομα, σαν Αρκάδες, χωρίς να αναφέρεται η πόλη ή η κώμη που ήταν ιδιαίτερη πατρίδα τους και έτσι αναγράφονταν Λυκαιονίκες στις αναμνηστικές στήλες και στα αγάλματα. Όσο και αν ήταν διαιρεμένοι οι Αρκάδες όταν συνέρχονταν στο Λύκαιο όρος, που ήταν η αρχική κοιτίδα προπατόρων τους, θεωρούνταν ένας λαός και σαν τέτοιος διαγωνιζόταν με τους άλλους Έλληνες.