Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καρυωτών Αρκαδίας «Ο Λύκαιος Δίας», όπως είναι και η ακριβής επωνυμία του, ιδρύθηκε ως πατριωτικό σωματείο το έτος 1930 με έδρα την Αθήνα.

Μάλιστα, μετά από σχετικό αίτημα που δέχθηκε, ο Σύλλογος κατέθεσε τα αρχεία του για την περίοδο από το 1930 μέχρι το 2004 στα Γενικά Αρχεία του Κράτους λόγω της ιστορικής τους αξίας.

Ο Σύλλογος αποτελεί κοινωφελές Σωματείο με σκοπό μη κερδοσκοπικό σύμφωνα με το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα. (Αριθμός Μητρώου Σωματείου: 1.246 με αρμόδιο Πρωτοδικείο: Πρωτοδικείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης Αναγνώρισης: 8051/1931)

Αν και έδρα του είναι η Αθήνα, ο Σύλλογος έχει μέλη τακτικά, επίτιμα και αρωγά σε όλο τον κόσμο. Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους είτε είναι έλληνες είτε ξένοι υπήκοοι και ανεξαρτήτως τόπου καταγωγής ή διαμονής, αρκεί να πιστεύουν στους σκοπούς του συλλόγου μας. Η διαδικασία εγγραφής μελών είναι πολύ απλή (περισσότερα στοιχεία στο Καταστατικό μας) και αρκεί απλώς να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο μας.

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως διοικητικό όργανο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ως ελεγκτικό όργανο την Εξελεγκτική Επιτροπή, και τα δύο με διετή θητεία.

Μία από τις ιστορικότερες δράσεις του Συλλόγου είναι ο κομβικός του ρόλος στη διοργάνωση των «Λυκαίων» από το 1973.

Περισσότερα στοιχεία για τις δράσεις του Συλλόγου θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook.

Βασικοί σκοποί του Συλλόγου, σύμφωνα και με το Καταστατικό του, είναι:

Η διάδοση και η επικράτηση της αδελφοσύνης, της συνεργασίας και η ανάπτυξη της ηθικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του, η υλική υποστήριξη των μελών τα οποία έχουν πραγματικά ανάγκη βοήθειας όπως και η επικοινωνία όλων των πατριωτών προς τους απανταχού της γης Άνω Καρυώτες.

Η πνευματική, ηθική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και η ανάπτυξη του πνεύματος της κάθε είδους βοήθειας προς τις Άνω Καρυές.

Η συνένωση των προσπαθειών και η αξιοποίηση των ενεργειών των μελών του για την πρόοδο των Άνω Καρυών με κοινωφελή έργα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, η αναστήλωση των αρχαιοτήτων του Λυκαίου όρους, η καθιέρωση των αναβιωθέντων πανάρχαιων αθλητικών, μουσικών, πνευματικών αγώνων και εορτών «Λύκαια» στους αρχαιολογικούς χώρους του Λυκαίου όρους και της ευρύτερης περιοχής, στις Άνω Καρυές Αρκαδίας και τον Δήμο Μεγαλόπολης, η ανάπτυξη του αθλητισμού της περιοχής, των Καλών Τεχνών, της φιλοπατρίας και η μετάδοση της αγάπης προς τις Άνω Καρυές και προς τα «Λύκαια» στη νέα γενιά.

Την πραγματοποίηση των σκοπών του, επίσης σύμφωνα με το Καταστατικό του, επιδιώκει ο Σύλλογος με κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως με τα ακόλουθα:

Με διοργανώσεις, εορτών, συνεστιάσεων εκδρομών, διαλέξεων, εκθέσεων και άλλων μορφωτικών, εκπολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και ιδιαίτερα με την αναβίωση και καθιέρωση ανά τετραετία των αρχαίων Παναρκαδικών Λυκαίων αθλητικών, μουσικών και πνευματικών αγώνων και εορτών.

Με εκδόσεις ενημερωτικών δελτίων, ανακοινώσεων, εντύπων και βιβλίων και με κάθε είδους τηλεοπτικών και άλλων προβολών.

Με παροχή βραβείων σε διακρινόμενους μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές και για εξαιρετικές πράξεις φιλαλληλίας.

Με την ηθική και υλική συμπαράσταση των μελών του.

Με τη συνεργασία με τις Δημόσιες και Δημοτικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανώσεις, σωματεία, φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αλλοδαπές οργανώσεις των απανταχού Ελλήνων, τους ομογενείς που διαβιούν στο εξωτερικό και λοιπές διεθνείς οργανώσεις.

Με τη μελέτη του χώρου των Άνω Καρυών και της περιοχής τους από αρχαιολογικής, ιστορικής, λαογραφικής, τουριστικής και παραγωγικής άποψης. Με τον προγραμματισμό έργων με τα οποία επιτυγχάνεται η γενικότερη ανάπτυξη των Άνω Καρυών και ειδικότερα στους πιο πάνω τομείς, με συνεργασία με τους πιο πάνω φορείς και πρόσωπα για την εκτέλεση των σχεδιαζόμενων εν γένει έργων.

Με τη λειτουργία εκτός του κεντρικού γραφείου του σωματείου στην Αθήνα και τοπικών γραφείων στην Αρκαδία, όπως στη Μεγαλόπολη, στις Άνω Καρυές και εκτός Αρκαδίας, όπου κριθεί ότι τούτο συντελεί στην επίτευξη των σκοπών του.

Με την ανέγερση, ίδρυση και λειτουργία Μουσείου Λυκαίων Αγώνων και Λυκαίας Ακαδημίας στις Άνω Καρυές μέσω συγκέντρωσης πόρων προερχόμενων από δωρεές, κρατικές επιχειρήσεις, χορηγίες, ιδιωτικών φορέων, κληροδοτημάτων κ.ά. με σκοπό την προβολή και διασφάλιση της μακροβιότητας των Λυκαίων Αγώνων, με ενθάρρυνση - υποβοήθηση των αρχαιολογικών ανασκαφών στο Λύκαιο Όρος, τη προοπτική δημιουργίας Αρχαιολογικού Πάρκου στο χώρο των αρχαιοτήτων του Λυκαίου Όρους (Ιερή Κορυφή, Αρχαίο Στάδιο – Ιππόδρομος, κ.ά.) και την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, εκθέσεων, συνεδρίων για την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς της πατρίδας μας.

Με την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος εκ μέρους ιστορικών, αρχαιολόγων, επιστημόνων, ανθρώπων της διανόησης, της τέχνης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της παιδείας, προς το θεσμό των Λυκαίων Αγώνων και με τη δημιουργία τουριστικής κίνησης και νέων αναπτυξιακών ευκαιριών στην Αρκαδία και την Πελοπόννησο που διαφυλάσσουν και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και αναδεικνύουν το κάλλος του Αρκαδικού τοπίου.

Με την ανάπτυξη σχέσεων και επαύξηση του ενδιαφέροντος του Συλλόγου σε όλα τα επίπεδα συλλογικής δράσης και φορέων, όπως με την Ένωση Πατριωτικών Σωματείων Λυκόσουρας, τους συλλόγους της περιοχής Λυκόσουρας και τους φορείς του Λεκανοπεδίου Μεγαλοπόλεως, την Εταιρεία Αρκαδικών Γραμμάτων και Τεχνών, την Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, με το σύνολο των Αρκαδικών και των άλλων σωματείων της Ελλάδας και του Απόδημου Ελληνισμού, με σκοπό την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών που προωθούν και διεθνοποιούν τα Λύκαια, διαφυλάσσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, τον αρχαιολογικό μας πλούτο, το φυσικό περιβάλλον και οδηγούν σε οικονομική πρόοδο με σεβασμό της οικολογικής ισορροπίας στην ευρύτερη και ιδιαίτερα περιβαλλοντικά επιβάλλουμε επιβαρυμένη περιοχή του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης.

Kατεβάστε το καταστατικό μας

Καταστατικό Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Καρυωτών Αρκαδίας «Ο Λύκαιος Δίας»

download